FAQ

FAQ

Frequently Asked Questions

 

Translate it -

Vanliga frågor

 

Folk i allmänhet vet inte så mycket om översättningsbranschen och det är ju inte så märkligt, eftersom man inte kommer i kontakt med den. Men, när man gör det så är det desto viktigare att man får svar på sina frågor och att de aldrig är dumma:

 

- Vilka språk översätter ni till?

Vi har resurser för alla "levande" språk, men de europeiska är vanligast och inom denna grupp intar engelskan och de nordiska språken en särställning. Översättningar till svenska från en mängd andra språk brukar hamna på första platsen.

 

- Hur kan ni behärska så många språk, det är väl inte möjligt?

Nej, det skulle vara omöjligt att översätta alla språk för alla branscher och verksamheter internt. Det skulle heller inte erbjuda den service kunderna behöver. Vårt jobb består i att omsätta kundernas behov och önskemål till fungerande marknadsmaterial för andra marknader.

 

 

Foto från Åkersberga

(i brist på bilder för att illustrera översättningar)

 

- Vad menas med fungerande marknadsmaterial?

Det innebär att all den möda, all den brainstorming som ägnats en varas eller tjänsts förpackning och här ingår språkutformningen, måste bli lika säljande utanför som i Sverige.

 

- Ni väljer sålunda översättare åt kunden. Vilka är kriterierna?

Många och vi har rejält på fötterna här: Språkkombinationen, branschkunnandet, erfarenheten, tekniken, resurserna, säkerheten, historik och priserna.

Ofta rör det sig om ett antal språk samtidigt i samma projekt och då inser man snabbt att det handlar om avancerad projektledning och kompetent avlastning för kunden.

 

- Kan man använda sig av tidigare översättningar som fungerat bra?

Ja, det är viktigt att översättarna får möjlighet att bekanta sig med referensmaterial. Man kan också, om det finns förutsättningar, gå ännu längre genom att databasbehandla tidigare utförda översättningar.

 

- Är det något speciellt ni behöver veta utöver språk, bransch, leveranstider osv?

De inledande samtalen med ansvariga hos kunden ger viktig information. Vi vill gärna att dessa dokumenteras och om det handlar om längre arbeten att man stämmer av tillsammans. Vi talar om ett skapande samarbete.

 

- Ofta är det bråttom, hur ser era leveranstider ut?

Översättarna vi anlitar arbetar rationellt med de bästa redskapen för snabbhet och konsekvens. Vi har också alltid uppdaterad beläggningsinformation. Ledtiderna hålls så korta det går. När kunden tryckt på knappen startar processen direkt. Helger och nätter kan nyttjas om det krävs.

 

- Hur är det med sekretessen?

Alla våra kontaktytor har signerat sekretessavtal.

- Hur prissätts översättningar?

Så gott som alla byråer och översättare debiterar per ord. Många andra försök har gjorts för att hitta något bättre, men de har inte blivit famgångsrika.

Hänsyn tas till språkkombination, bransch, typ av text, format, m.m. Allteftersom en översättning pågår byggs ett rationellt översättningsminne upp. Det innebär att det går att tillgodogöra sig av det som redan översatts. Vi gör alltid en datoranalys av all text innan översättning. Den ligger till grund för offerten. Det lönar sig att låta oss göra denna så att offerten verkligen speglar det verkliga översättningsarbetet.

 

- Hur mäter ni kvalitet?

Utöver att leverera det som vi kommit överens om enligt dokumentationen, som i sin tur bygger på analysfasen, baserar vi oss på kundens nöjdhet. Vi vill alltid veta vad kunderna tycker och helst också få infomation om hur en viss kampanj, där vi ansvarat för översättningarna, fungerat. Detta gäller också enskilda arbeten som t.ex. hur framgångsrik en hemsida på ett nytt språk tagits emot.

 

- Vad översätter ni?

Allt från avancerade juridiska avtal till omfattande tekniska manualer. Vanligt är hemsidor, rapporter, årsredovisningar, broschyrer, utbildningsmaterial, reklam, produktresuméer, hjälpfiler m.m.

Vi kan hjälpa till med de vanligaste layoutformaten om man inte har eller vill använda egna resurser.

 

- Översätter ni även böcker?

Ja, men inte skönlitteratur. Det är ett helt annat gebit som kräver sina specialister.

 

- Vilka är era kunder?

Svenska och internationella företag och offentliga verksamheter med språkligt material kring produkter, tjänster, idéer och annat som man har behov av att översätta så att detta får avsedd effekt på andra språkområden.

 

 

Copyright TRANSLATE-IT © www.translate-it.se info@translate-it.se