LINKS

 

 

 

 

Translate IT

 

BRANSCHANPASSADE ÖVERSÄTTNINGAR

 

och bitarna faller på plats - på alla marknader

- på alla språk

Länkar av intresse:

(Hör av dig om vill länka till Translate IT)

 

Seoskribent

Skribentus

 

Translate IT branschanpassade översättningar erbjuder den språkservice som fungerar bäst för de flesta företag och branscher. Du får alla dina översättningsbehov täckta via oss och exakt den precision och service som verksamheten behöver.

 

Översättningarna utförs av specialister som inte bara har språket som modersmål, vilket är självklart, utan som också kontinuerligt anlitas för att översätta åt företag inom branschen.

 

Det är därför som översättningarna får avsedd effekt på de marknader de ska fungera.

 

Dokument och texter av skilda slag, hemsidor, årsredovisningar, rapporter, marknadsmaterial, bruksanvisningar osv översätts till och från alla moderna språk.

 

Översättningar till en mängd språk sker parallellt så en stor internationell kampanj tar inte längre tid att översätta än till ett enda språk.

 

Organisationen drivs av mycket erfarna medarbetare som försett företag och myndigheter med effektiv språkservice under många år.

 

Servicen tar fasta på bransch och individuell verksamhet så att bästa möjliga matchning mellan kundbehov och översättare kan garanteras.

 

Absolut modernaste och effektivaste översättningsteknologi används för rationell service, konsekventa översättningar och bästa ekonomi.

 

Kontakta oss så att vi kan redogöra för hur du kan få högre kvalitet, bättre service och lägre priser!

 

Sökord: Översättningar/översättning/översätta till/från engelska, svenska, danska, norska, finska, tyska, franska, spanska, italienska, nederländska, polska, ryska, lettiska, litauiska, estniska. Översättningar/översättning/översätta teknik, fordonsteknik, maskinteknik, elektronik, miljö, it, programvara, hemsidor, e-handel, mjukvara, lokalisering, försäkring, politik, Life Science, medicin, medicinteknik, H/R, I/R, ekonomi, årsredovisning, ekonomiska rapporter, prospekt, marknadsföring, marknadsmaterial, reklam, broschyrer,utbildning.

Översättningar/översättning/översätta dokument, manualer, tekniska manualer, bruksanvisningar, användarmanualer, broschyrer, hemsidor, rapporter, säljmaterial, utbildningsmaterial, årsredovisning. Översättningsbyrå, Språktjänster

Copyright TRANSLATE-IT © www.translate-it.se info@translate-it.se